- :: دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

برگزاری آزمون هماهنگ شبه نهایی ادبیات فارسی پایه دوازدهم ( کشوری )

 چهارشنبه 1402/2/6 ، سالن همایش دبیرستان


تاریخ انتشار: 1402/02/06


شکیبا باشید...

آمار بازدید ها