- :: دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

جلسه دیدار اولیاء و دبیران و ارائه کارنامه نوبت اول

جلسه دیدار اولیای محترم با دبیران ارجمند و تحویل کارنامه نوبت اول ( دی ماه 1401 ) دانش آموزان :

✅۱-کلاسهای یازدهم روز یکشنبه ۱۴۰۱/11/9 از ساعت ۱۵ الی ۱۷ ❗️

✅۲-کلاسهای دهم روز دوشنبه ۱۴۰۱/11/10 از ساعت ۱۵  الی ۱۷❗️

✅۳-کلاسهای دوازدهم روز سه شنبه  ۱۴۰۱/11/11 از ساعت ۱۵  الی ۱۷❗️

لینک دانلود

تاریخ انتشار: 1401/11/12


شکیبا باشید...

موقعیت دبیرستان

 

آمار بازدید ها