پایه دوازدهم

فیلم های تکمیلی هویت اجتماعی استاد عابدی
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی زيست شناسي 3 دکتر دیانی
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی حسابان 2 استاد معاونی
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی ریاضی ۳ استاد معاونی
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی تعلیمات دینی استاد بزرگ پور
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی قرابت معنایی ویژه کنکور ، استاد کرم فر
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
فیلم های تکمیلی فیزیک استاد ابراهیمی
جهت دانلود روی قسمت های زیر کلیک کنید : Part 1 Part 2 ...مشاهده ی مطلب 
کاربرد مشتق ، آقای معاونی
لینک دریافت فایل ها ...مشاهده ی مطلب 
سوالات امتحان نهایی حسابان ۲
لینک دانلود ...مشاهده ی مطلب 
سوالات امتحان نهایی تجربی
لینک دانلود ...مشاهده ی مطلب 
فصل 4 و 5 تجربی و ریاضی ، آقای معاونی
لینک دانلود   872 مگابایت ...مشاهده ی مطلب 
فصل 3 تجربی و ریاضی ، آقای معاونی
لینک دریافت   234 مگابایت ...مشاهده ی مطلب 
فصل 2 تجربی و ریاضی ، آقای معاونی
لینک دریافت  323 مگابایت ...مشاهده ی مطلب 
فصل 1 تجربی و ریاضی ، آقای معاونی
لینک دریافت   710 مگابایت ...مشاهده ی مطلب